Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ - Դիմելու վերջնաժամկետ 27․01․2022թ․

Գլխավոր հաշվապահ - Դիմելու վերջնաժամկետ 06.04.2021թ․

Գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնի համալրման մրցույթ - Դիմելու վերջնաժամկետ 23.04.2021թ.

Ֆինանսական պլանավորման մասնագետ - Դիմելու վերջնաժամկետ: 28.02.2022թ.

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ- Դիմելու վերջնաժամկետ: 01.11.2022թ.