Արտահանման ֆինանսավորման հնարավորություններ

Ապահովագրական վկայագրում Ձեզ ֆինանսավորող բանկին որպես շահառու նշելու դեպքում հնարավորություն կստանաք.                                                    

1. գնորդին տրամադրել տարաժամկետ վճարման պայմաններ                              

2. օգտվել շրջանառու միջոցների համալրման համար կարճաժամկետ վարկավորման  բանկային ծառայություններից.

           պարզեցված ընթացակարգով

            առավել արտոնյալ պայմաններով