ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

НАШИ СЕРВИСЫ

Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման ապահովագրություն

Ապահովագրական վկայագրով ապահովված կարճաժամկետ վարկավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում ՀՀ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրել իրենց հաճախորդներին շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով վարկեր:

Посмотреть все

Արտահանման ապահովագրություն

Ձեռք բերե՛ք միջազգային առևտրի նկատմամբ վստահություն արտահանման ապահովագրության միջոցով: Տրամադրե՛ք Ձեր միջազգային գնորդներին տարաժամկետ վճարման հնարավորություն՝ միաժամանակ ծածկելով նրանց չվճարման ռիսկերը:

Посмотреть все

Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն

ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի գումարը կարող է ուղղվել արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով հումքի և նյութերի ձեռքբերմանը, փաթեթավորման , տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի իրականացմանը:

Посмотреть все

Наша Миссия

Խթանել արտահանումը` ապահովագրելով արտահանողներին օտարերկրյա գնորդների չվճարման ռիսկից:

Նպաստել մատչելի և հասանելի ֆինանսական ռեսուրսների տրամադրմանը փոքր և միջին ձեռնարկություններին:

Նպաստել արտահանման առևտրային ռիսկերի ապահովագրության մասնավոր շուկայի զարգացմանը:

Գործունեության ցուցանիշներ

Դիմումատուներ

Ապահովագրության վկայագրեր

Ապահովագրական գումար (մլրդ ՀՀ դրամ)

Ապահովագրական հատցումներ (մլն ՀՀ դրամ)

Часто задаваемые вопросы

Посмотреть все
 • Արտահանման ապահովագրությունը հնարավորություն է տալիս խուսափել գնորդի չվճարման դեպքերից, քանի որ փոխհատուցում է Ձեր կրած ֆինանսական վնասներն այն դեպքում, երբ օտարերկրյա գնորդը չի վճարում մատակարարված ապրանքի դիմաց:
  Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացմանը զուգընթաց վերջին տասնամյակում էապես աճել է միջազգային առևտրում առկա մրցակցությունը: Հաճախորդներ ներգրավելու և ապրանքն արտասահմանյան երկրներում վաճառելու համար արտահանողները հաճախ ստիպված են լինում տրամադրել գնորդին մատակարարված ապրանքի դիմաց տարաժամկետ վճարման պայմաններ, ինչը կարող է քաղաքական կամ գնորդի բիզնեսի վատթարացումից բխող պատճառներով հանգեցնել չվճարման: Արտահանման ապահովագրությունը թույլ է տալիս խուսափել այդպիսի ռիսկերից:

 • Ունենալով Արտահանման ապահովագրություն Դուք հնարավորություն կստանաք՝
  •    Ձեր Գնորդին առաջարկել տարաժամկետ վճարման հնարավորություն` միաժամանակ խուսափելով չվճարման հնարավոր  ռիսկերից
  •    Ընդլայնել Ձեր միջազգային առևտրի ծավալները դեպի նոր շուկաներ՝ օգտվելով առևտրի ֆինանսավորման գործիքներից 
  •    Բարելավել և պաշտպանել Ձեր դրամական միջոցների հոսքերը
  •    Ստանալ բանկերի կողմից առաջարկվող դասական առևտրի ֆինանսավորման գործիքների համեմատ առավել մրցունակ պայմաններ

 • •    Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն՝ ինչը հնարավորութուն է տալիս արտահանողներին անգրավ և մատչելի  ֆինանսավորում ստանալ ՀՀ տարածքում գորոծող առևտրային բանկերից շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով։
  •    Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման ապահովագրություն՝ ինչը հնարավորութուն է տալիս արտահանողներին անգրավ և մատչելի  ֆինանսավորում ստանալ ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերից կապիտալ ծախսեր կատարելու նպատակով: Այս ծառայությունը դեռևս չի մատուցվում վերաապահովագրական ծածկույթի բացակայության պատճառով:

 • Արտահանման Ապահովագրությունը ապահովագրում է Առևտրային և Քաղաքական ռիսկերից, այն է՝
  Առևտրային ռիսկ՝
  •    գնորդի սնանկություն (անվճարունակություն)
  •    գնորդի հրաժարվելը վճարում կատարելուց առանց որևէ իրավական հիմքի
  Քաղաքական ռիսկ՝
  •    ադմինիստրատիվ որոշումներ, իրավական ակտեր, քաղաքական իրադարձություններ՝ պատերազմ, հեղափոխություն, ապստամբություն և այլն
  •    բնական աղետներ՝ երկրաշարժ, ջրհեղեղ, փոթորիկ և այլն
   

Что делать, если необходимо дополнительное финансирование до того, как покупатель заплатит?
Вопрос
Имея экспортную страховку, вы можете получить финансирование в банке по упрощенной процедуре и на самых выгодных условиях.
Ответ

Партнерские финансовые учреждения

В случае несоответствия информации, представленной на армянском, английском и русском языках, просьба руководствоваться армянской версией.