ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն իրականացնում է ստանձնած ռիսկերի վերաապահովագրություն բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային հեղինակություն վայելող Swiss Reinsurance Company Ltd. վերաապահովագրական ընկերության միջոցով։

Վերաապահովագրողի անվանումը Վարկանիշը Միջազգային վարկանշող կազմակերպության անվանումը Ռեզիդենտությունը Ինտերնետային կայքը
Swiss Reinsurance Company Ltd AA- Standard & Poor's Շվեյցարիա www.swissre.com
A+ A.M. Best
Aa3 Moody's
«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաեւ պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետեւանքների համար:

Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով