ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները և հիմնական տնտեսական նորմատիվները

Հաշվետվություն 2024
Հաշվետվություն 2023
Հաշվետվություն 2022
Հաշվետվություն 2021
Հաշվետվություն 2020
Հաշվետվություն 2019

Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով